Staus efter kredsårsmøderne

02-03-2018

Så er sæsonen for kredsårsmøder slut. Det har givet nogle få ændringer rundt omkring. Her kommer den samlede oversig.

Albertslund-Brøndby:

Her blev Peter Linnebjerg Larsen genudpeget som vicekredsleder. Samtidig ønskede kredsen at få yderligere en vicekredsleder udpeget. Her faldt udpegningen på Leon Baggers. Leons udpegning træder først dog i kraft når Landsledelsen har godkendt, at Albertslund-Brøndby får yderligere en vicekredsleder.

Allerød:

Her blev Mads Teis Ørnsfeldt udpeget til en ny periode som vicekredsleder.

Bornholm:

På Bornholm ønskede Michael Hoffmann at stoppe som vicekredsleder. Derudover havde kredsen vakant post som vicekredsleder. Som nye vicekredsledere blev udpeget Lisbeth Holm og Bernt Jensen.

Egedal:

Her blev det til genudpegning af vicekredsleder Daniel Christofte.

Frederiksberg:

Her har Kirsten Jeppesen valgt at stoppe som kredsleder. Da det på årsmødet ikke var muligt at finde en ny kredsleder, blev årsmødet suspenderet og genoptages den 15. marts.

Frederikssund:

Her blev det til genudpegning af de to vicekredsledere Jannik Godtfred Hansen og Ole Theilmann Aabel.

Furesø:

Bjørn Patrick Nielsen blev udpeget til ny vicekredsleder, der havde været ledig efter Flemming Eismarks død.

Hedehusene:

Thomas Martin Bach Olufson får en ny periode som vicekredsleder.

Helsingør:

Her blev det også til genudpegning af Sanne Johansson.

Hovedstaden (Kreds):

Der blev det til nyudpegning af Morten Hansen, da Dennis Persson ønskede at stoppe.

København Nord:

Niels Ahrends blev udpeget til ny vicekredsleder da Mikkel Joakim Voigt ønskede at trække sig.

København Nordvest

Lene Hansen tager en ny periode mere.

København Syd:

Lisbeth Thullesen fortsætter ligeledes en periode mere.

Rudersdal Hørsholm:

Her valgte Christian Ravn at stoppe som vicekredsleder. Der blev ikke udpeget nogen erstatning for Christian, så Tina Bennedsgaard Holst står nu som den eneste vicekredsleder i kredsen.

Nordsjælland:

Marianne Kildemark tager en ny periode som vicekredsleder.

Vi ønsker alle tillykke medudpegningerne og glæder os til samarbejdet de kommende år.