Gode råd om at lede og motivere frivillige

25-11-2019

Over 40 deltagere fra beredskabsverdenen deltog i Beredskabsforbundets temadag på Christiansborg om ledelse og motivation af frivillige. Tre oplægsholderes vidt forskellige tilgang til emnet gav livlig debat og udveksling af erfaringer. Her kan du se de ideer, pointer og gode råd, som står tilbage efter temadagen.

Hvordan leder og motiverer man frivillige i beredskabet, så både beredskaberne, de frivillige og samfundet får mest ud af det?

Og hvad er forhindringerne, som nogle gange står i vejen for at nå frem til målet, nemlig topmotiverede frivillige i fuld harmoni med deres beredskab?

Det var de overordnede spørgsmål, som Beredskabsforbundet stillede ved en temadag 14. november på Christiansborg om ledelse og motivation af frivillige.

Svarene kom i første omgang fra tre vidt forskellige oplægsholdere, som betragter begrebet frivillighed fra tre forskellige verdenshjørner:

Sean Bisgaard, chef for drift, logistik og det operative område ved Frederiksborg Brand & Redning, fortalte, hvordan man i hans beredskab har integreret de frivillige i organisationen efter beredskabsreformen i 2016.

Laurits Rauer Nielsen, forsker og lektor på Professionshøjskolen København på katastrofe- og risikomanager-uddannelsen, satte fokus på forholdet mellem professionalisme og frivillighed – og hvordan det forhold nogle gange kan skabe barrierer for fuld integration af frivillige i beredskaberne.

Ingen rekruttering - kun fastholdelse

Og endelig kom Ole Rasmussen med et syn på frivillige, hentet langt fra beredskabsverdenen – nemlig fra Muskelsvindfonden, hvor han er leder af Center for Frivillighed og Ledelse. Her er man helt holdt op med at bruge ressourcer på at rekruttere frivillige, fordi man koncentrerer sig om at fastholde dem.

Men også de flere end 40 tilhørere fra beredskabsverdenen - blandt andet forskellige tværkommunale beredskaber og Beredskabsstyrelsen – bidrog til udbyttet af temadagen ved at kommentere og debattere de tre hovedpersoners oplæg.

 

Vi har forsøgt at samle temadagens erfaringer, påstande, konklusioner og gode råd i denne liste med pointer. Måske kan noget af det bruges til at inspirere, der hvor du møder frivilligheden?