Beredskab er også en måde at tænke på

10-01-2020

Med BorgerBeredskabet er I med til at gøre Danmark til et mere sikkert sted at leve, sagde Beredskabsstyrelsens direktør i sin tale ved Beredskabsforbundets nytårsgudstjeneste, hvor han også uddelte mange roser til de frivillige.

Beredskab handler ikke kun om mænd og kvinder i uniform. Beredskabet omfatter også viden og robusthed hos ”almindelige” borgere, så de kan tage vare på sig selv og hinanden.

Sådan lød én af pointerne i den tale, som Beredskabsstyrelsens direktør, Henning Thiesen, holdt i forbindelse med Beredskabsforbundetstraditionelle nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke i København torsdag den 9. januar.

Henning Thiesen fremhævede Beredskabsforbundets arbejde med befolkningskurser under paraplyen BorgerBeredskabet. Blandt andet for at gøre borgerne bevidste om, hvordan de kan klare sig uden elektricitet og internet i forbindelse med et muligt cyberangreb.

”Hos Beredskabsforbundet ved I om nogen, at ”beredskab” ikke er en betegnelse for en fysisk afgrænset organisation, men at det er et begreb – et tankesæt – der i høj grad er brug for i alle dele af samfundet. Det tankesæt udbreder I, når I udbreder BorgerBeredskabet,” sagde Henning Thiesen.

”Med BorgerBeredskabet er I med til at gøre Danmark til et mere sikkert sted at leve. Også med jeres øvrige initiativer øger I trygheden i vores land,” tilføjede han.

Ikke mindre efterspurgt i fremtiden

Inden da sendte Beredskabsstyrelsens direktør også roser direkte til de frivillige i beredskabet: For at deltage på indsatser i ind- og udland, for at knokle sammen med deltids- og fuldstidsansatte fra alle dele af redningsberedskabet, når storme får de danske farvande til at gå over deres bredder. Og for at yde en ekstra indsats, når hedebølger forårsager 

naturbrande i Danmark, inden for Rigsfællesskabet eller i nabolandene.

”I yder en vigtig indsats, som bestemt ikke vil blive mindre efterspurgt i fremtiden,” fastslog Henning Thiesen.

Mange unge i kirken

Omkring 140 deltog i nytårsgudstjenesten. Det var både medlemmer af Beredskabsforbundet og repræsentanter fra beredskaberne, Folketinget og andre samarbejdspartnere. Også en stor gruppe unge fra Unge i Beredskabet deltog – blandt andet som fakkelvagter inden gudstjenesten.

Beredskabsforbundets Musikkorps leverede musikken, skønsangen kom fra Holmens Vokalensemble, og præst Annette Molin Brautsch forrettede gudstjenesten.

Efter gudstjeneste og tale var der kransekage, vin og vand i kirkens sideskibe, hvor der var mulighed for at ønske hinanden godt nytår.

(Foto: Emil Vendelbo Stegemejer)

Læs mere om BorgerBeredskabet her (På hjemmesiden hedder det Robust Borger en kort tid endnu)