4 hæderstegn til Region Hovedstaden

11-06-2018

På Landsrådsmødet i weekenden den 9. - 10. juni blev der i alt uddelt 12 hæderstegn - fire af dem blev uddelt til frivillige og ansatte i Region Hovedstaden.

Beredskabsforbundets hæderstegn blev uddelt til:

Frivillig Maria Olga Morasutti Jensen

Frivillig Steen Finne Jensen

Oberstløjtnant i hæren, stabschef ved Landsdelsregion, Øst Bjarne Bladt Hansen

Kontorchef i Beredskabsstyrelsen/Kemisk Beredskab, Anette Espersen.

Beredskabsforbundet Region Hovedstaden ønsker alle fire hæderstegnsmodtagere tillykke!

Frivillig Maria Olga Morasutti Jensen:

Maria har været frivillig i redningsberedskabet siden 1980. Maria ER BF. I 2017 kunne Maria fejre 25 års jubilæum som hjælper på Østbørnprojektet. Maria er også sponsor på Mælkebøtte-lejren, hvor hun for sine egne penge tilbereder børnene et autentisk italiensk måltid. Derudover har Maria i mange år været kustode i Barak H1.

Maria har et utroligt langt og imponerende BF-CV. Hun har været kasserer i Kreds Albertslund, vicekredsleder i Kreds Hovedstaden, medlem af fanekommandoen i Region Hovedstaden, Global Medical Aid, kredsleder i København Nord, for blot at nævne nogle få. Maria har også i mange år været tilknyttet det hemmelige NALLA (Natinal Long Lines Agency) under den kolde krig. Maria er blandt andet uddannet signalleder.

Maria var også i en periode uddannelsesassistent i Region Hovedstaden.

 

Frivillig Steen Finne Jensen:

Steen startede som frivillig i Rønne Kommune, senere blev deltidsbrandmand, hvor han tog en masse kurser, som bl.a. førstehjælper og brandinstruktør, samt andre relevante uddannelser, for til sidst at ende som Beredskabschef ved Rønne Kommune.

Steen var en kæmpe hjælp som førstehjælpsinstruktør, da Beredskabsforbundet i 1996 fik en stor samarbejdsaftale med Bornholms Amt, hvor en person som tog et 12 timers førstehjælpskursus skulle betale 125,00 kr. Da de så havde gennemført dette kursus, betalte Bornholms Amt 1025,00 kr. tilbage til kursisten. Dette medførte at Beredskabsforbundet nærmest ikke kunne følge med, i alle de henvendelser der kom fra folk, som ville have et førstehjælpskursus. Her kan vi især takke Steen for at man på Bornholm fik over 4000 personer, til at tage et 12-timers førstehjælpskursus.

Dette blev senere overtaget af hjertestarterkursus, som blev en kæmpe succes, hvor Bornholm nok er det sted i landet, som har flest hjertestarter pr. indbygger.

Steen var også til stor hjælp som Beredskabschef for Beredskabsforbundet, da beredskabet på Bornholm i 1997 fik en opringning fra den polske ambassade, om Bornholm kunne modtage 20 polske børn fra det oversvømmede område i byen Stara Wish, som ligger helt op ad den polske flod Oder.

Her kontaktede Steen med det samme Rønnes Borgmester Arne Hansen, hvor Beredskabsforbundet og det kommunale beredskab sammen fik styr på – via medierne – en storstilet indsamling af tøj, legetøj, sponsorhjælp fra købmænd, Klemensker Mejeri, slagter og bager samt et sted, de kunne opholde sig i de tre uger, de skulle være på Bornholm. Der kom masser af frivillige samt polske tolke til at hjælpe os, som kunne hjælpe til og passe disse børn.

Steen er nu blevet uddannet som Robust Borger-instruktør. Her skaber han stor respekt på disse kurser hos de bornholmske borgere, da de kender ham som en meget vellidt beredskabschef, og da Steen ofte er i TVV2/Bornholm omtaler han, hvor vigtigt det er at blive Robust Borger i det bornholmske samfund, da Bornholm som en ø i Østersøen må klare sig lidt længere, før Bornholm kan forvente man får hjælp fra anden side, når de rigtig store hændelser slår til. Vi kan bare tænke tilbage på 2010, hvor Bornholm lukkede ned på grund af store mængder sne.

Steen er altid i godt humør, smilende og er altid parat til at give en hjælpende hånd og Beredskabsforbundet kan altid komme til Steen og høste af hans store viden.

 

Kontorchef i Beredskabsstyrelsen/Kemisk Beredskab, Anette Espersen

Kontorchef Anette Espersen startede som chef ved Kemisk Beredskab pr. 1. august 2003. Anette har som chef for Kemisk Beredskab ydet en utrolig stor indsats fro det samlede redningsberedskab, politi og andre myndigheder.

Kemisk Beredskab har udviklet sig meget og gennemgået store forandringer i de senere år. Men de kemiske stoffer er stort set uændrede. Det er den kontekst, stofferne bruges i, ´som har ændret sig. Under den kolde krig arbejdede Kemisk Beredskab med kemiske kampstoffer. Arbejdet bestod blandt andet i at kortlægge, hvordan de kemiske kampstoffer kunne detekteres og analyseres, hvordan man beskyttede sig mod dem, og hvorvidt der eksisterede modgifte.

Den viden blev der igen brug for både i 2013, 2014 og i 2016, hvor de kemiske kampstoffer blev aktuelle i forbindelse med konflikten i Syrien. Beredskabsstyrelsen støttede Forsvaret med blandt andet kemikere og materiel under missionen til fjernelse af kemiske kampstoffer fra Syrien. Og den succesfulde operation blev sidenhen gentaget i Libyen.

I dagligdagen rådgiver Kemisk Beredskab om farlige kemiske stoffer, udfører kemiske analyser og køre på indsats – døgnet rundt. I Anettes tid som kontorchef er udrykningerne blevet hyppigere, behovet for kemisk rådgivning vokset og antallet af ukendte prøver i laboratoriet steget.

Især terrorangrebet den 11. september 2001 satte en ny dagsorden for Kemisk Beredskab. I forbindelse med de danske terrorsager i blandt andet Vollsmose og på Glasvej i København, har Kemisk Beredskab analyseret og vurderet eksplosivstoffer.

Og risikoen for at kemiske stoffer kan bringes i anvendelse som terrorvåben har givet anledning til, at Anette har udviklet nye operative koncepter for Beredskabsstyrelsen.

Til klimatopmødet COP15 i 2009 i København blev det samlede kemiske beredskab styrket med tilførelsen af HazMat-beredskabet, som består af beredskabsfaglige specialister særligt uddannet til at færdes inde i et kemisk forurenet fareområde for at tage prøver og identificere de kemiske stoffer. HazMat-beredskabet løste opgaven til klimatopmødet og er siden vokset til en integreret del af Beredskabsstyrelsens samlede kemiske beredskab.

Det ligger Anette meget på sinde at udnytte den faglige viden og det store engagement, som de frivillige er i besiddelse af. Derfor har Kemisk Beredskab et meget tæt samarbejde med især Beredskabsstyrelsen Hedehusene, men også med de øvrige centres frivillige. Kemisk Beredskab gennemfører undervisning og øvelser samt kører på skarpe indsatser med dygtige frivillige.

Det kemiske beredskab der nu er opbygget, og den ekspertise der leveres, bliver anvendt både nationalt og internationalt, og i år har Anette fokus på at opbygge Beredskabsstyrelsens Internationale HazMat-koncept som et EU-civilbeskyttelsesmodul. Det betyder, at der i marts måned i år blev afholdt en stor øvelse i Bulgarien, hvor der selvfølgelig var frivillige med på holdet!

 

Oberstløjtnant i hæren, stabschef ved Landsdelsregion Øst Bjarne Bladt Hansen:

Bjarne Bladt Hansen har virket i Forsvaret siden 1985, med blandt andet tre internationale missioner, samt tjeneste som sagsbehandler i Forsvarsministeriet. Siden 2007 har han arbejdet ved hjemmeværnet, senest som stabschef ved Landsdelsregion Øst – tidligere benævnt som Totalforsvarsregion Sjælland.

Beredskabsforbundet etablerede en særlig god samarbejdsrelation ved samarbejdet med Bjarne Bladt Hansen i hans tid hos Forsvarsministeriet. Dette fortsatte, da Bjarne som Hjemmeværnskommandoens repræsentant deltog i Forsvarsministeriets Frivilligkontaktudvalg, hvor blandt andet Beredskabsforbundet, Beredskabsstyrelsen og KL m.fl. deltog.

Bjarne har fastholdt og udbygget de positive relationer til Beredskabsforbundet og er forbundets faste kontaktperson i Hjemmeværnet og er altid yderst hjælpsom og imødekommende. Beredskabsforbundet påskønner virkelig Bjarnes evne til at sikre et godt samarbejde mellem Hjemmeværnet og Beredskabsforbundet.