Lån af udstillingsmateriel

Igennem Region Hovedstaden kan kredsene låne diverse udstillingsmateriel til brug for udstillinger og informationskampagner.

Al henvendelse om udlån sker til regionens informationsassistent.

Du finder et katalog over regionens udstillingsmateriel her.

Du finder bestillingsblanketten her.